08/12/2021

ให้ความช่วยเหลือกลุ่มวินจักรยานยนต์ที่ได้รับความเดือดร้อน

บริษัท เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด ได้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มวินจักรยานยนต์จากผู้มีอิทธิพลที่ได้เรียกเก็บค่าหัวคิวโดยมิชอบ ซึ่งเรียกเก็บค่าหัวคิวเป็นเงินจำนวนมากจนทำให้กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์ได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม ทางตัวแทนกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงได้เข้ามาขอบคุณ ในการดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนในการทำมาหากินในครั้งนี้              เพราะเราใส่ใจในทุกสาขาอาชีพอย่างเท่าเที่ยมกัน เห็นคุณค่าของพี่น้องประชาชนทุกคน เข้าใจ เห็นใจ เป็นกันเองประดุจญาติมิตร และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง หากคุณได้รับความเดือดร้อนจากการถูกกดขี่จากผู้มีอิทธิพล หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำผิดกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเค.เอส.ลอว์ ยินดีให้บริการ