K.S. LAW & BUSINESS CO., LTD.

                                               ติดต่อเรา

 
 

ด้านเร่งรัดหนี้สิน


ทางสำนักงานมีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน  ตามสัญญากู้ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล เช็คคืน เอกสารในการเป็นหนี้ สัญญาต่าง ๆ
 

ด้านการสืบจับ และการจับกุมตัวลูกหนี้


ทางสำนักงานกฏหมาย มีบุคคลากรที่พร้อมจะทำการติดตามและจับกุมตัวลูกหนี้ตามหมายจับ
 

ด้านกฏหมายและนิติกรรม

ทางสำนักงานกฏหมาย มีที่ปรึกษากฏหมายและทนายความไว้บริการโดยสำนักงานกฏหมายให้บริการทั้งทางด้านเป็นที่ปรึกษากฏหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เขียนร่างสัญญาต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีการฟ้องร้องในทางแพ่งและทางอาญา

คดีอาญา


คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม พระราชบัญญัติใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีโทษทางอาญา อาทิ คดีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ยาบ้า เฮโรอีน ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การปลอม   และการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ

คดีแพ่ง

คดีแพ่ง และพาณิชย์ทั่วไป เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

ด้านบังคับคดี

ทางสำนักงานกฏหมายมีทีมงานบังคับคดีผู้มีประสบการณ์ ที่จะบังคับ สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา มาชำระหนี้แก่ท่าน

ด้านการรายงาน


ทางสำนักงานกฏหมาย จะต้องทำการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละชิ้นงานและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ท่านทราบโดยตลอด

K.S. LAW & BUSINESS CO., LTD.
               132 K.S. Tower, Srinakarin Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

 บริษัท  
เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
           132 อาคาร เค.เอส. ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260