K.S. LAW & BUSINESS CO., LTD.

                                               ติดต่อเรา

 

 

ผลงานของบริษัท

รายการพุทธธรรม นำอาชีพ


รายการเสียงของประชาชน
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550
     รายการ"เสียงของประชาชน"ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีทุกวันอังคารเวลาระหว่าง 11.00-11.30 น. โดยมีคุณสมาพร ชูกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ รายการนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปการเมืองในปัจจุบัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทุจริต คอรัปชั่นได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม

     ซึ่งทางรายการได้เชิญทนายสิทธิศักดิ์  แก้วสิงห์ ให้มาสัมภาษณ์เกียวกับเรื่องการทวงหนี้โหดซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบันนี้


 

กลยุทธ์ทวงหนี้ยุคใหม่ ใช้การตลาดนำหน้าภารกิจ

โดย บิสิเนสไทย [24-5-2007]

                      “การทวงหนี้สมัยนี้จะมีความสุภาพมากขึ้น พนักงานจะพูดจาข่มขู่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว เพราะลูกหนี้สามารถจะฟ้องร้องสคบ.หรือ แจ้งความได้ หากพนักงานละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขา ที่สำคัญแบงก์ที่ว่าจ้างยังกลัวเสียภาพลักษณ์  เขาจะระมัดระวังเรื่องนี้มาก ” นายสิทธิศักดิ์ แก้วสิงห์ กรรมการผู้จัดการ/ทนายความหัวหน้าสำนักงาน บริษัท   เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด อธิบาย


 

ทางสำนักงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ไว้คอยบริการและให้คำปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาของท่าน


 
 
 
 
 
 
 

K.S. LAW & BUSINESS CO., LTD.
               132 K.S. Tower, Srinakarin Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

 บริษัท  
เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
           132 อาคาร เค.เอส. ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260